najdoktori 2020 - littledot

2020. godina je sedma godina objave popisa najboljih doktorica i doktora po izboru korisnika portala najdoktor.com!

Ovaj portal, na kojem se većina ljudi informira o liječnicima, za cilj ima stvoriti što realniju sliku o stručnjacima u Republici Hrvatskoj na temelju iskustava pacijenata. Kriteriji po kojima je portal najdoktor.com birao najbolje doktorice i doktore su ukupan broj komentara, odnos broja pozitivnih i negativnih komentara i kvaliteta komentara. Čak 8 LittleDot liječnika s kojima svakodnevno možete razgovarati putem aplikacije iz udobnosti vlastitog doma nalazi se na listi najdoktora 2020. godine. Saznajte više o njima i kontaktirajte ih u bilo koje doba dana:

LittleDot plus godišnja pretplata

  1. Zoran Barčot dr. med. (dječji kirurg)

Specijalist je dječje kirurgije od 1997. godine, a od 2000. godine posjeduje i prestižnu UEMS Euro-licencu iz dječje kirurgije. Završio je međunarodne poslijediplomske studije ‘Leadership & Management in Health Systems’ i ‘Biomedicina i zdravstvo’ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dugogodišnji je voditelj Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Klinike za dječje bolesti Zagreb. Radi na Odjelu za traumatologiju, opekline, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju Zavoda za dječji traumatizam Klinike za dječju kirurgiju. Osim skrbi za djecu sa svim hitnim dječjim kirurškim stanjima, uža, ekspertna polja djelovanja su mu: liječenje opeklina u dječjoj dobi, plastična i rekonstrukcijska kirurgija dječje dobi, kirurgija prirođenih anomalija šake i stopala u djece, kirurgija različitih kožnih promjena, vaskularnih znamenki i nevusa, primjena lasera u liječenju krvožilnih promjena i različitih vrsta ožiljaka u dječjoj dobi.

Kao nekadašnji profesionalni košarkaš i dugogodišnji certificirani sportski liječnik KK Cibona i nacionalnih košarkaških selekcija, bavi se dijagnostikom, liječenjem i prevencijom sportskih ozljeda te problemima dopinga u sportu, kao član odbora Svjetske antidoping agencije.

Putem LittleDot aplikacije dostupan je za pitanja vezana uz hitna dječja kirurška stanja, rekonstrukcije šake i stopala djece, kirurgiju kožnih promjena i dr.

  1. med. Diana Puževski (pedijatar)

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985. godine, te završila poslijediplomske studije iz školske medicine 1988. godine i kliničke pedijatrije 1998. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila je u KBC Zagreb gdje radi u Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju do 2003. Od tada radi u primarnoj pedijatrijskoj ordinaciji uz trajnu edukaciju i područje interesa iz gastroenterologije, prehrambenih alergija i poremećaja prehrane.

Putem LittleDot aplikacije dostupna je za sva pitanja o dječjoj probavi, alergijama i poremećajima prehrane, te općenito o zdravlju predškolske djece.

  1. sc. Matija Žutelija Fattorini dr. med. (fizijatar)

Ova fizijatrica posvećena je isključivo radu s djecom i adolescentima. Nakon završene specijalizacije, 14 godina je radila u Klinici za dječje bolesti, kao voditelj Poliklinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Dodatno se educirala u ranom prepoznavanju i odgovarajućoj terapiji neuroomotornih odstupanja kod beba i djece. Kao dio tima dječje ortopedije Klaićeve bolnice, a nakon studijskog boravka u Cinncinati Children’s klinici u Americi, počinje s dijagnostikom i liječenjem sportskih ozljeda djece i adolescenata. Posebno je zainteresirana za deformitete kralježnice, adolescentnu idiopatsku skoliozu, što je bila tema njenog znanstvenog istraživačkog rada i doktorske disertacije.

Putem LittleDot aplikacije dostupna je za sva pitanja vezana uz rehabilitaciju i neuromotoriku kod razvoja djece.

LittleDot plus godišnja pretplata

  1. dr. sc. Lena Kotrulja dr. med. (dermatovenerolog)

Specijalist je dermatologije i venerologije sa subspecijalizacijom iz dječje dermatologije. 2002. godine pokrenula je otvaranje ambulante za dječju dermatologiju, a 2008. godine rad dječje ambulante upotpunjuje uvođenjem alergološke dijagnostike kod djece, te dermatoskopije za pregled i praćenje pigmentnih promjena kod djece.

U periodu od 2000.-2014. godine bila je zaposlena u Klinici za kožne i spolne bolesti KBC Sestre milosrdnice, gdje je dugi niz godina bila pročelnica Dnevne bolnice i voditeljica dječje dermatološke ambulante, kao i konzilijarni dermatolog u Klinici za pedijatriju KBCSM. Kroz svoje dugogodišnje kliničko iskustvo vodila je dijagnostičku obradu i terapiju najzahtjevnijih dermatoloških bolesnika, te je bila voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta i drugih kliničkih studija.

Putem LittleDot aplikacije dostupna je za sva pitanja o dječjim bolestima kože, te pitanja vezana uz dermatovenerologiju.

  1. dr. sc. Davor Vagić (otorinolaringolog)

Specijalist je otorinolaringologije i subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Od 1997. godine zaposlen je u Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Sestre milosrdnice. Od 2007. godine zaposlenik je i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je profesor na Katedri za otorinolaringologiju, a trenutačno je i predstojnik Katedre za otorinolaringologiju. Viši je znanstveni suradnik te autor i koautor više znanstvenih radova.

Putem LittleDot aplikacije dostupan je za pitanja o uho-grlo-nos bolestima, te kirurgiji glave i vrata.

  1. Milan Milošević (ortoped)

Osnivač je i vlasnik Poliklinike Ribnjak te specijalist traumatologije koštano-zglobnog sustava. Subspecijalist je traumatologije lokomotornog sustava. Uže područje rada mu je kirurgija šake i stopala. Ovlašteni je sudski vještak iz područja ortopedije. Od samog osnivanja 2003. godine u Zagrebu, njegova specijalistička ustanova kontinuirano povećava opseg kvalitetnih usluga.

Već je bio proglašen za najdoktora ortopeda 2015., 2016. i 2017. godine prema izboru hrvatskih pacijenata. U svakodnevnoj ortopedskoj ambulanti, suvereno koristi ultrazvuk zglobova, mišića, ligamenata kod odraslih i djece.

Putem LittleDot aplikacije dostupan je za savjetovanje oko brige za bolesnike s oštećenjima i prijelomima koštano-zglobnog sustava.

  1. dr. sc. Ivan Rašić dr. med. (otorinolaringolog)

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine s nagradom summa cum laude. Stažirao je u Domu zdravlja Zagreb – Istok, a stručni ispit položio 2008. godine. Za vrijeme staža boravio je u Berlinu na hospitaciji u DRK Westend pod vodstvom prof. Thomasa Muehlbergera, stručnjaka i pionira u liječenju migrena botoxom. Svoje vrijeme u Berlinu posvetio je najviše otorinolaringologiji i plastično-rekonstruktivnoj kirurgiji.Iako su mu prva ljubav bili plastično rekonstruktivni zahvati nosa, prava ljubav su mu rekonstrukcije uški u čemu se usavršio i po čemu je poznat u struci. Naslovni je asistent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Putem LittleDot aplikacije dostupan je za upite uho-grlo-nos, te kirurgiju glave, vrata i rekonstrukcijske zahvate.

  1. dr. sc. Milivoj Jovančević (pedijatar)

Diplomirao je 1980. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Završio je poslijediplomske studije iz onkologije, citologije i kliničke pedijatrije. Od 2004. do 2008. godine bio je predsjednik Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju. Iskazuje poseban interes za područje organizacije pedijatrijske primarne zdravstvene zaštite i za preventivne programe u dojenačkom mentalnom zdravlju. Predsjednik je nevladine udruge Centar dječjeg zdravlja unutar kojeg se provode programi zdravstvenog prosvjećivanja i primarne prevencije bolesti djece predškolske dobi.

Objavio je osamdesetak znanstvenih i stručnih članaka koji su objavljeni u domaćim i inozemnim stručnim časopisima. Objavio je knjigu ‘Godine prve: zašto su važne’. Jedan je od autora udžbenika ‘Dječja i adolescentna psihijatrija’ (S. Nikolić, M. Marangunić i suradnici) i koautor udžbenika ‘Pružanje pomoći obiteljima s malom djecom u kriznim situacijama’ (M. Jovančević, M. Knežević i Lj. Hotujac).

Putem LittleDot aplikacije dostupan je za sva pitanja o zdravlju predškolske djece.

Želite li razgovarati s nekim od ovih vrhunskih liječnika u bilo koje doba dana iz udobnosti vlastitog doma? Ili vam je možda potreban medicinski stručnjak neke druge specijalizacije? Preuzmite LittleDot aplikaciju još danas i izbjegnite čekanje u ordinaciji i opasnost od infekcija.

Partneri